Konferencja

Szanowni Państwo,

Komitet organizacyjny konferencji CSP (Conference on Sound Perception) ma ogromny zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I konferencji CSP w dniach 13 – 15 czerwca 2018.

Konferencja jest organizowana przez Instytut Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konferencji  jest m.in: spotkanie i wymiana doświadczeń naukowców zajmujących się akustyką, szczególnie w aspekcie subiektywnej oceny dźwięków. Wiodącą tematyką konferencji będzie szeroko rozumiana percepcja dźwięku, powiązana z takimi obszarami wiedzy jak: psychoakustyka, diagnostyka i rehabilitacja słuchu, akustyka środowiska oraz akustyka architektoniczna.  Konferencja ma również na celu rozwój współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Organizatorzy konferencji zachęcają młodych naukowców do wzięcia udziału w konferencji i zaprezentowania swoich dotychczasowych wyników w ramach krótkiej prezentacji lub w trakcie sesji posterowej.

Komitet organizacyjny chciałby również skupić się na współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, a zatem podczas Konferencji będzie towarzyszyć wystawa producentów sprzętu pomiarowego oraz nowoczesnych technologii materiałowych  w budownictwie i architekturze. Wystawa będzie skierowana dla przedsiębiorstw, firm projektowych, które bezpośrednio lub pośrednią związani są z zagadnieniami akustycznymi.
Zapraszamy wszystkich Wystawców do współpracy.

W trakcie konferencji zorganizowane będą również warsztaty. Więcej informacji dostępnych będzie w najbliższym czasie.

Zapraszamy do udziału w Conference on Sound Perception.
Komitet Organizacyjny